პირობები

მიტანის სერვისი უფასოა 50 ლარის ან მეტი ღირებულების ნივთების შეკვეთისას. მიტანის დროის ხანგრძლივობაა შეკვეთის გაფორმებიდან   2 დღე.

გამოსვლამდე კურიერი შეგატყობინებთ ნივთის მოტანის სავარაუდო დროს. დღესასწაულებზე და პიკის დროს შესაძლებელია მიტანის დრო ცოტა გახანგრძლივდეს. მაქსიმალური მიტანის დროა 3 დღე

მისამართის შეცვლისას შეკვეთის დღეს მიტანის სერვისი გადაიტანება ერთი დღით.

ü  შეკვეთის შეუფერხებლად მისაღებად, აუცილებელია რეგისტრაციისას ზედმიწევნით სწორად და სრულად შეავსოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია.

ü  შეკვეთისას უნდა მიუთითოთ ის მისამართი, სადაც კურიერი აუცილებლად შეძლებს ამანათის ჩაბარებას.

თუ გნებავთ რომ ნივთი სხვა პიროვნებამ მიიღოს ამის შესახებ ჩვენს კომპანიას უნდა შეატყობინოთ წინასწარ წინააღმდეგ შემთხვევაში კურიერი ნივთს არ გადასცემს მას.

ტრანსპორტირების საფასური შეადგენს  თბილისის ცენტრალური უბნების მაშტაბში 5 ლარს, თბილისის გარე უბნებში 7 ლარს, თბილისის მიდამოებში 10 ლარს. როდუქციის მიღება ასევე შეგიძკლიათ საქართველოს მაშტაბით რაზეც ინფორმაციას მიიღებთ ჩვენი კომპანიიდან დამატებით.

 

 

 

გადახდის ფორმა/გადახდა

1.       გადახდა ხდება ნივთის შეკვეთისას უნაღდო ანგარიშსწორებით ან ნაღდი ანგარიშ სწორებით ადგილზე მიტანისას;

2.       გადახდა საიტზე  myall.ge წარმოებს საბანკო ბარათებით (visa. masterCard და ა შ );

3.       გადახდა საბანკო ბარათით შესაძლებელია ასევე კურიერის მოსვლისას ტერმინალით მიიღება ბარათები: visa. masterCard

საბანკო ბარათის გამოყენება შეუძლებელია შემდეგ შემთხვევებში:

·         ბარათის მოქმედება შეჩერებულია.

·         ვადა გასულია.

·         ბარათი დაბლოკილია ბანკის ან მომხმარებლის მიერ.

·         თანხა არასაკმარისია ბარათზე.

სამწუხაროდ ყველა ბარათის მიღება გადახდის ინტერნეტით წარმოებისას შეუძლებელია:

მაგრამ შესაძლებელია თუ ბანკის მიერ გაცემულია ელექტრონული ბარათი რომელსაც აქვს CVC ან CVV საკონტროლო სამნიშნია კოდები რომელიც დაბეჭდილია   ბარათის მეორე მხარეს და გამოიყენება გადახდისას. ნომრის შეყვანა აუცილებელია იმისათვის რომ დადასტურდეს რომ ბარათი ნამდვილად გამოიყენება ბარათის მფლობელის მიერ.

 გადახდა საბანკო ბარათით ვებ გვერდზე ინტერნეტით:

·         დარწმუნდით რომ თქვენი ბარათით შესაძლებელია გადახდა.

·         შედით „კალათის“ განყოფილებაში გაიარეთ რეგისტრაცია, აირჩიეთ გადახდის ფორმა.

·         საიტი myall.ge გადაგამისამართებთ ავტორიზაციისა და ელექტრონული გადახდის სისტემაში

·         ავტორიზაციის სერვერი დაადგენს შემკვეთის წვდომას დაცული პროტოკოლით და იღებს მისი ბანკის პარამეტრებს (ბარათის ნომერი, ბარათის ვადის ამოწურვის თარიღი. სახელი და გვარი ბარათის მფლობელის როგორც წერია ბარათზე ) აღწერა თანხის ასევე ანგარიშის გადახდის, უკვე შეყვანილია ავტომატურ რეჟიმში.

·         ავტორიზაცია გაიარეთ სისტემაში;

ჩვენი კომპანია გიგზანით ნივთს მხოლოდ პიროვნების და გადახდის დადასტურების შემდეგ.

გარანტია და ნივთის უკან დაბრუნების წესები:

ინტერნეტ მაღაზია myall.ge ზრუნავს საკუთარ კომპანიის იმიჯზე და მომხმარებელზე  ამიტომ ჩვენ ვიძლევით გარანტიას ჩვენთან შეძენილ პროდუქციაზე.

1.       გარანტიის დრო იწყება ნივთის გადაცემიდან მყიდველისათვის და გრძელდება საგარანტიო 1 თვიდან 1 წლამდე დროის განმავლობაში, შეძენილი ნივთიდან გამომდინარე. საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში მომხამრებლის უფლებების დაცვას რომ დროულად მიიღოს გარანტია, უზრუნველყოფს ჩვენი კომპანია. ზოგიერთ ნივთზე გარანტია არ ვრცელდება.

2.    მომხმარებელს  საგარანტიო დროის და პირობების შესახებ ინფორმაციის მიღება,  შეუძლია ჩვენი სერვის ცენტრებიდან ან მომუშავე პერსონალთან გასაუბრებით ცხელ ხაზზე.

3.    საგარანტიო ფურცელი  არის არსებითი საშუალება რომ შემდგომში თქვენ შეძლოთ მიიღოთ საგარანტიო მომსახურება, კერძოდ შეცვალოთ ან უკან დააბრუნოთ ნივთი.

4.    შეინახეთ საგარანტიო ფურცელი და ჩეკი საგარანტიო დროის განმავლობაში მომსახურების მისაღებად.

5.    ყურადღებით წაიკითხეთ, პირობები საგარანტიო მომსახურების და ნივთის გამოყენების წესების შესახებ, რომ თავიდან იქნას აცილებული შეცდომები.

6.    იმ შემთხვევაში თუ საგარანტიო პერიოდში აღმოაჩენთ დეფექტს / დაზიანებას რომელიც არის ქარხნული წუნი, მყიდველს უფლება აქვს მოთხოვოს მისი შეცვლა, შეკეთება ან კომპანიაში არსებულ სხვა ანალოგიურ ნივთში გადაცვლა,

7.    თუ გადასაცვლელ ნივთსა და მომხმარებლის მიერ ახლად შერჩეულ ნივთზე არის  ფასის სხვაობა, გადაცვლა მოხდება მხოლოდ მყიდველის მიერ (თანხის)  სხვაობის დაფარვის შემდეგ.

8.    თუ საგარანტიო დროის პერიოდში, საგარანტიო მომსახურების მიღების შესახებ, მოთხოვნა არ იქნა დაყენებული, საგარანტიო პერიოდის გასვლის შემდეგ იგი აღარ შეიძლება იქნეს დაყენებული.

 

რა უნდა მოიმოქმედოთ თუ ნაყიდი ნივთი არ შესესაბამება მოთხოვნილის:

 

1.       თქვენ შეგიძლიათ დააბრუნოთ ან გადაცვალოთ ნივთი, მოითხოვოთ მისი შეკეთება საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში შემდეგი პირობების გათვალისწინებით:

ü  შენარჩუნებულია ნივთის მთლიანობა

ü  შენახულია შეფუთვის მთლიანობა

ü  ნივთი ისევ ახალია და ჯერ არ ყოფილა მოხმარებული ან გაცვეთილი.

2.       ნივთზე ყიდვის დოკუმენტის წარდგენისას თქვენ შეძლებთ ნივთის უკან დაბრუნებას ან მის შეცვლას .

3.       თუ ანალოგიური ნივთი ვერ მოიძებნა ან ამოიწურა და აღარ  არის სურვილისამებრ მყიდველს შეუძლია შეარჩიოს სხვა ნივთი რომელიც შეესაბამება მის თვისებას და ფასს.

 

რა არის აუცილებელი ნივთის დაბრუნებისას თანხის დაბრუნების მოთხოვნისას:

 

1.       პირველ რიგში დაწეროთ განაცხადი სადაც აღწერთ მიზეზს ნივთის დაბრუნების მიზეზებს ნივთის უკან დაბრუნებისას და თანხის უკან დაბრუნების მოთხოვნისას თქვენ აუცილებელად უნდა მიუთითოთ შემდეგი ინფორმაცია:

ü  განმცხადებლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის მონაცემები (პირადი ნომერი/სახელი/გვარი და ა.შ)

ü  ნივთის მონაცემები, სახელწოდება,  ქარხნული სერიული ნომერი, ყიდვის დრო, ნივთის ფასი  და მდგომარეობა მისი.

ü  დასაბრუნებელი თანხის ოდენობა.

2. თანხის დაბრუნების მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად თან იქონიეთ ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტი წინააღმდეგ შემთხვევაში თანხის დაბრუნება არ მოხდება.

 

რა შემთხვევაში შეიძლება გეთქვათ უარი საგარნტიო მომსახურებაზე:

 

ჩვენი კომპანია უარს გეტყვით საგარანტიო მომსახურებაზე თუ:

ü  გასულია საგარნტიო ვადა;

ü  ნივთი დაზიანებულია მექანიკურად

ü  დარღვეულია ნივთის მთლიანობა.

ჩვენი კომპანია იძლევა გარანტიას რომ  ნივთი ნამდვილად უფლებრივად და ნივთობრივად უნაკლოა ვინაიდან ჩვენი კომპანიისათვის,  ძვირფასო მომხმარებელო, თქვენი პოზიტიოური ემოციები ღირებულია.