წესები და პირობები

ჩვენს საიტზე რეგისტრაციისას გვეძლევა უფლება დაგიკავშირდეთ ელექტრონულად ან სატელეფონო კომუნიკაციის საშუალებით და მოგაწოდოთ სიტუაციაზე მორგებული ინფორმაცია.

საიტი გაძლევთ კომენტარების განთავსების საშუალებას, რომელიც უნდა შეესაბამებოდეს ეთიკის ნორმებს და არ არღვევდეს მესამე პირების უფლებებს. კომპანია იტოვებს უფლებას საჭიროების შემთხვევაში ის განიხილებოდეს საჯაროდ ან მოხდეს წაშლა.

რადგან პროდუქციის გაყიდვა ინლაინ ინტერნეტის მეშვეობით ხდება, არის ალბათობა რომ საიტზე დათვალიერების ან კალათაში დამატების დროს ის გაიყიდოს, ამის შესახებ კომპანია თავად მოგაწვდით ინფორმაციას.

ჩვენ ვიღებთ ვალდებულებას, ჯეროვნად შესრულდეს მომხმარებელთან ნაკისრი ვალდებულება შეკვეთის დროულად მიღება, დამუშავება და მიწოდებაზე.

 მომხმარებელს უფლება აქვს მოითხოვოს შეძენილი ნივთის მიღება დადგენილ ვადაში.

არ ჩაიბაროს წუნდებული პროდუქცია და მოითხოვოს მისი გადაცვლა იმავე ან უფრო მეტი ღირებულების მქონე პროდუქციაში.

კომპანია არ იღებს ვალდებულებას სხვა პირის მიერ არასანქცირებულად მომხმარებლის სახელის და პაროლის გამოყენებაზე.

 თუ სხვა თქვენს მიერ არაუფლებამოსილი პირი შევა ჩვენს ვებ-გვერდზე და ისარგებლებს მომსახურებით, თქვენ უნდა ამცნოთ კომპანიას შესაბამისი ზომების მისაღებად.

მომხმარებელმა უნდა უზრუნველყოს უტყუარი ინფორმაციის მოწოდება, რათა მისი შეკვეთა ზუსტ ადრესატამდე მივიდეს .

პაროლი არის ხელმისაწვდომი მხოლოდ თქვენთვის, სისტემაში შემოსასვლელად ჩვენი მხრიდან არ ხდება მისი სხვა, მესამე პირებისათვის გადაცემა. გაითვალისწინეთ, რომ ჩვენთან შეკვეთის გასაფორმებნლად არ არის სავალდებულო რეგისტრაციის გავლა, პაროლი რეგისტრაციისთანავე გადის შიფრაციას და ხდება ხელმიუწვდომელი, მათ შორის ჩვენთვის.

ნებისმიერი შეკითხვის შემთხვევასში დაგვიკავშირდით: